Η σειρά Luxury Safety Travel Kit της MasterFold προσφέρει μια πλήρη σειρά μέσων ατομικής προστασία για τον Covid-19. Μπορεί να προσωποποιηθεί με το δικό σας λογότυπο και διαμορφωθεί κατάλληλα για τις δικές σας ανάγκες με προϊόντα επιλογής ή με τα βασικά. Παρέχεται σε 3 προτεινόμενες διαστάσεις, για ατομική χρήση, 2 ατόμων αλλά και σε οικογενειακή 4 ατόμων.

Go to Top