Η σειρά Economy Safety Travel Kit της MasterFold προσφέρει τα βασικά μέσα ατομικής προστασία για τον Covid-19. Μπορεί να προσωποποιηθεί με το δικό σας λογότυπο. Παρέχεται σε 2 προτεινόμενες διαστάσεις, για ατομική χρήση, 2 ατόμων.

Go to Top